Vår resa

Så började det

Tinearity är en produkt som utvecklas av det svenska medicintekniska företaget Duearity AB. Bakom produkten står fyra entreprenörer som har lång erfarenhet av medicinteknik och som brinner för att utveckla produkter med en tydlig individ- och samhällsnytta.  

En av Tinearitys grundare, Peter Arndt, har sedan lång tid tillbaka tinnitus och genomgick under åren 2015 - 2016 en TRT-behandling som innehöll KBT träning i kombination med att lyssna på ”white noise” (vitt brus) 8 timmar per dygn i en period av 12 månader. Peter kände att vitt brus gav en stor positiv lindring, men kunde konstatera att behandlingen utgjorde ett stort hinder i vardagen. Öronsnäckor gick inte att använda under arbetstid, då behandlingen måste ske utan avbrott och sömnen stördes av att sova med dem under en längre tid.

Med sin långa erfarenhet av produktutveckling inom medicinteknik såg Peter möjligheten att utveckla världens minsta och mest flexibla tinnitushjälpmedel som sänder vitt brus. Som VD och delägare i ett produktutvecklingsbolag så har Peter haft möjligheten att skapa en grupp experter inom medicinteknisk produktutveckling och som nu utvecklar Tinearity.

I december 2021 är den CE-märkt, produktionsklar och färdig att levereras till personer runt om i Europa som vill behandla och lindra sin tinnitus med vitt brus.

Bolagsnamnet Duearity består av orden duo och öra, du och ditt öra. Vårt mål är att du och vår lösning tillsammans bemästrar din tinnitus.

Vi står bakom Tinearity

Fredrik Westman är VD i Duearity AB. Han har tidigare varit verksam som VD och styrelseledamot i medicinteknikbolag.

Peter Arndt är styrelseledamot i Duearity AB och upphovsman till Tinearity. Han har verkat i en mängd olika företag under sina 30 år i branschen. Den gemensamma nämnaren är entreprenörskap, expansion och företagsutveckling starkt kopplat till innovativa medicintekniska produkter. 

Arash Golshenas är Chief Technology Officer i Duearity AB. Han har lång erfarenhet av projektledning, regulatoriska frågor och teknisk utveckling inom det medicintekniska området. 

Ali Jehanfard är styrelseledamot och teamleader i det tekniska utvecklingsarbetet i Duearity AB. Ali har lång erfarenhet av projektledning och teknisk utveckling inom det medicintekniska området.

Peter, Arash  och Ali driver tillsammans produktutvecklingsbolaget OIM Sweden AB med ett 40-tal anställda. 

Den gemensamma nämnaren mellan Fredrik, Peter, Arash och Ali, är viljan att utveckla medicintekniska produkter och tjänster som har en tydlig individ- och samhällsnytta. 

teamet bakom tinearity