Lindra tinnitus med Tinearity

Användning av Tinearity

Tinearity kommer att vara världens första och minsta medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för behandling och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. Omsorgsfullt designad av experter inom industridesign och medicinteknisk produktutveckling. Utvecklad för att vara en hjälp för dig med tinnitus i alla vardagliga situationer.

Vad skiljer sig Tinearity ifrån andra behandlingsmetoder?

Skillnaden är att Tinearity är liten och använder bone conduction technology. Det innebär att det vita eller rosa bruset förs in i örat via skallbenet. Detta innebär i sin tur att örongången är fri och att man kan behandla och lindra när man är på arbetet, på fritiden och under sömn.

lindra tinnitus med tinearity

Hur länge kan jag behandla min tinnitus med Tinearity?

Tinearity kommer att vara världens första och minsta medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för behandling och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. När man genomgår TRT-behandling rekommenderas att man behandlar sin symptom med vitt brus 6–8 timmar per dag i 6–24 månader.

Lindra tinnitus med Tinearity

Med-tech klassifierad

Vi vill erbjuda personer som har tinnitus en trygg, säker och exklusiv produkt och som är baserad på en vetenskapligt beprövad metod. Tinearity kommer därför att genomgå omfattande tester och granskningar samt utvecklas enligt de regulatoriska medicintekniska krav som krävs för att CE-märka en produkt i klass lla.

Medtech-klassning handlar om mängden tester, kvalitetssäkring och granskningar som både utvecklingsteamet och produkten utsätts för. Genom att objektivt bedöma klassningen med både interna och externa resurser har vi kommit fram till att Tinearity ska ha IIa. Jag är stolt över seriositeten i processen och teamets integritet! - Arash Golshenas, CTO Duearity AB

Etablerad metod

Att behandla och lindra tinnitus med vitt brus är en metod som funnits sedan mitten av 1990-talet och numera används den i stor utsträckning som en del i TRT (Tinnitus Retraining Thereapy). Vitt brus botar inte tinnitus, utan skapar för många lindring i en svår vardag. Enligt de många studier som är genomförda uppfattar merparten av dem som lyssnar på vitt brus en lindrande effekt på både kort och lång sikt.

Använd när och vart du vill

Oavsett om du sover eller är på kontoret kan du använda Tinearity på dina villkor. Då vi använder oss av bone conduction teknologi är hörselgången alltid fri och du hör ljud från omgivningen samtidigt som du inte riskerar irritation i hörselgången. Att kunna använda Tinearity under längre perioder utan påfrestning är den stora fördelen jämfört med många andra produkter där man blockerar hörselgången. 

lindra tinnitus medans du sover

Känn dig fri

Vi erbjuder ett hjälpmedel som är flexibelt att användas för många av dem som lider eller besväras av tinnitus och som vill behandla eller lindra symptomen med hjälp av vitt brus.

Med flexibilitet menar vi att man ska kunna använda Tinearity obehindrat i alla vardagssituationer utan att det stör vare sig dig eller andra. Tinearity kan användas obemärkt i allehanda situationer, exempelvis på arbetet, träningen, i sömnen, i duschen och på möten. Med Tinearity är man helt enkelt fri att välja. 

behandla tinnitus

Symptom och orsaker till tinnitus

Det beräknas att cirka 10-15 procent av befolkningen har tinnitus. 2-3 procent av befolkningen har svår tinnitus, så svår att symptomen påverkar möjligheten att leva ett normalt liv. Många som är drabbade av tinnitus upplever sömnsvårigheter, oro, ångest, nedstämdhet, koncentrationsproblem och ljudöverkänslighet. Men många personer med tinnitus kan finna lugn, ro och balans och lära sig leva med symptomen.

Vanliga orsaker till tinnitus

  • Buller 
  • Stress och depression 
  • Felaktigt bett och käkmuskulatur 
  • Muskelspänningar 
  • Biverkningar av läkemedel 
  • Hörselnedsättning  
  • Olika sjukdomar 
  • Virusinfektioner 
  • Fysiska skador, till exempel öron-, nack- och skallskador 
  • Vaskulära tillstånd 

Vad händer i örat när man får tinnitus?

Orsaken för tinnitus kan uppstå i innerörat till följd av akustisk chock, plötslig hörselnedsättning eller åldersbetingad hörselnedsättning. Forskare tror att vissa ljud vidarebefordras svagt eller inte alls till hjärnan på grund av skador på sinnescellerna i öronsnäckan.

orsaker till tinnitus

Kan man få yrsel av tinnitus?

Tinnitus orsakas av olika rubbningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. Du kan känna yrsel och illamående om du har neurologisk tinnitus. Sensorisk tinnitus är i själva verket en form av subjektiv tinnitus.

Kan högt blodtryck ge tinnitus?

Orsaker som: -Högt blodtryck- Blodbrist- Överdos av salicylsyra (huvudvärkstabletter) samt åkommor i hjärnan, till exempel åderförkalkning. Mikroskopiska skador i nervändarna på hörselnerven tros vara en orsak till tinnitus, andra sällsynta orsaker som godartad svulst på hörselnerven (acusticusneurinom).

Kan man må illa av tinnitus?

Tinnitus orsakas av olika rubbningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. Du kan känna yrsel och illamående om du har neurologisk tinnitus. Sensorisk tinnitus är i själva verket en form av subjektiv tinnitus.

kan man må illa av tinnitus

Varför pulserar det i mitt öra?

Man brukar kalla detta för pulserande tinnitus. Man hör sina hjärtljud eller puls i örat. Detta kan beskrivas som ett pulserande strömningsljud från en kärlmissbildning eller ett överaktivt blodkärl nära örat. Det kan också bero på kontraktioner i mellanörats små muskler. Man brukar säga att pulserande tinnitus är en form av objektiv tinnitus. Dessa ljud kan alltså observeras och registreras till skillnad från subjektiv tinnitus. Ibland kan din läkare höra ljudet via stetoskop. Enbart ett fåtal procent av alla människor med tinnitus har en objektiv tinnitus.

Vilka läkemedel kan orsaka tinnitus?

De läkemedel som listas är Cytostatika (cisplatin, metotrexat), loop-diuretika (furosemid) och aminoglykosid-antibiotika (streptomycin, gentamicin, netilmicin). Dessa är läkemedel som var för sig eller i kombination kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus. Tinnitus i samband med mellanöreinflammation kan vara tecken på toxisk effekt på innerörat.

Hur länge kan tillfällig tinnitus vara?

Det finns inget bra svar på frågan då det är väldigt individberoende.

Tinnitus kan komma efter du blivit utsatt för ett enstaka ljud som varit skadligt högt, som till exempel en explosion. Denna form av tinnitus brukar försvinna när örat har läkt efter skadan, vilket kan ta upp till sex månader. 

Kan man få tinnitus av öronproppar?

Undvik att använda öronproppar för jämnan då du blir känsligare för ljud, dessutom hör du din tinnitus mer. Undvik inte vardagsljud, du ska inte utsätta dig för starka ljud.

tinnitus öronproppar

Varför får man pulserande tinnitus?

Man brukar säga att pulserande tinnitus är en form av objektiv tinnitus. Man hör sina hjärtljud eller puls i örat. Det kan också bero på kontraktioner i mellanörats små muskler. Detta kan beskrivas som ett pulserande strömningsljud från en kärlmissbildning eller ett överaktivt blodkärl nära örat.

Kan tinnitus komma plötsligt?

Ja, tinnitus kan komma plötsligt. När tinnitusljudet uppfattas kan det skapa starka känslor såsom frustration, rädsla, nedstämdhet osv. Dessa känslor kan i sin tur orsaka fysikaliska reaktioner som ångest och stress och detta förstärker tinnitussymptomen och gör att den onda cirkeln fortsätter.

Vem drabbas av tinnitus?

De vanligaste orsakerna till tinnitus är att bullerskador på grund av att du har varit i miljöer med höga ljud eller drabbats nedsatt hörsel. Tinnitus kan uppstå i alla åldrar och är ett mycket vanligt problem som tyvärr kryper allt längre ned i åldrarna Det går inte alltid att få bort tinnitus, men det finns sätt att lindra besvären.

Är tinnitus en arbetsskada?

Har du råkat ut för starka ljud eller buller i arbetet som orsakat hörselskada är det en arbetsskada och du har rätt till ersättning för det.

Kan blodtrycksmedicin orsaka tinnitus?

Vissa mediciner kan ha påverkan på tinnitus, exempelvis vissa värktabletter och blodtrycksmediciner. Faktorer som påverkar tinnitus negativt kan vara spänningar i nacke och axlar, bett- och käk-problem, högt blodtryck, och psykologiska faktorer som ångest, oro och depression.

Kan man få tinnitus som barn?

Tinnitus förekommer i alla åldrar, även hos barn, men den största gruppen med tinnitus är medelålders och uppåt. Öronsusningar är ofta länkat till nedsatt hörsel, särskilt hos äldre personer.

tinnitus som barn

Behandla eller lindra tinnitus

Tinnitus förekommer i alla åldrar men har de senaste åren börjat drabba allt fler yngre personer. Symptomen kan ofta bli bättre med tiden och det finns olika möjligheter att lindra och minska besvären.  

Tinnitus kan i dagsläget inte botas. Men det finns en rad olika metoder för att lindra tinnitus. Exempel på några av dessa metoder är  

Hur undersöker man om man har tinnitus?

Det kan uppfattas som ett ihållande tjutande ljud, ett låg ton eller till och med en skiftande ton. Tinnitus kan vara ett surrande, väsande, tjutande eller klickande ljud i öronen som bara du kan höra. Typen och intensiteten av ljudet varierar från person till person och du kanske hör olika ljud från gång till gång.

tinnitus undersökning

Kan man träna bort tinnitus?

TRT- Tinnitus Retraining Therapy är en metod att omprogrammera upplevelsen av ljudet, den enda vedertagna behandlingsmetod som merparten av den vetenskapliga världen rekommenderar. Kognitiv beteendeterapi i kombination med vitt brus  lär en person med symptom att leva med sin tinnitus och 70-80% upplever en lindring.

träna bort tinnitus med tinnitus retraining therapy

Vad menas med tinnitus och hur kan tillståndet förebyggas?

Delvis med möjligheten att lyssna på vitt brus i kombination med KBT-behandling. Dock finns det en uppfattning om att inte blanda båda problemställningarna i en och samma hjälpmedel, varpå många väljer andra lösningar för att behandla sig.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Thearpy). Syftet är att förändra det egna förhållningssättet och inställningen till tinnitusljudet så att ljudet känns mindre besvärande eller inte besvärande över huvud taget.  

Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

TRT (Tinnitus Retraining Therapy) syftar till att förmå hjärnan att reagera mindre negativt på tinnitusljudet, till exempel genom att använda vitt brus.  

tinnitus retraining therapy

Ljudmaskering

Ljudmaskering innebär att man lyssnar på olika typer av ljud som avleder uppmärksamheten från det egna tinnitusljudet.

maskera tinnitus ljud

Terapi

Terapi i samarbete med psykolog som syftar till att bearbeta stress och depression. Fysioterapi, smärtlindring och bett fysiologisk behandling. 

Leva med tinnitus

Vi erbjuder ett hjälpmedel som är flexibelt att användas för många av dem som lider eller besväras av tinnitus och som vill behandla eller lindra symptomen med hjälp av vitt brus.

Med flexibilitet menar vi att man ska kunna använda Tinearity obehindrat i alla vardagssituationer utan att det stör vare sig dig eller andra. Tinearity kan användas obemärkt i allehanda situationer, exempelvis på arbetet, träningen, i sömnen, i duschen och på möten. Med Tinearity är man helt enkelt fri att välja. 

Hur sover man med tinnitus?

Vanliga konsekvenser av tinnitus är till exempel sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, oro och ångest, ljudöverkänslighet, social isolering, nedstämdhet, irritation och svårigheter att höra. Det är lätt att hamna i onda cirklar, med oro som leder till sömnsvårigheter som leder till ännu mer oro, som i sin tur kan leda till att ljudet blir ännu mer besvärande. 

De flesta lyckas bryta den onda cirkeln efter ett tag och hitta tillbaka till lugn och balans. Men om besvären fortsätter över längre tid är det viktigt att söka hjälp, till exempel KBT-behandling i kombination med vitt brusbehandling.

sova med tinnitus

Är tinnitus permanent?

Alla som lider av tinnitus upplever symptomen och besvären olika. Tinnitus kan upplevas som ett ringande, surrande eller väsande ljud och kan vara tillfälligt eller permanent.  Det finns i dagsläget ingen behandlingsform som botar utan de som finns lindrar.

Kan tinnitus försvinna?

De flesta som får tinnitus blir bättre av sig själva eller efter att de har fått behandling. Det finns ingen behandling som tar bort tinnitus, behandlingen går i stället ut på att lindra besvären och förbättra upplevelsen av de besvärande ljuden. 

Kan stressrelaterad tinnitus försvinna?

Tinnitus kan minska eller försvinna om stressen också minskar, det är inte ovanligt att tinnitus ökar i samband med stress eller annan psykologisk belastning såsom depression eller trauma.

stressrelaterad tinnitus

Hur är det att leva med tinnitus?

Ungefär 3-5% av en population har livspåverkande tinnitus som påverkar deras förmåga att leva ett normalt liv. De allra flesta som får tinnitus upplever ganska snart att ljudet efterhand blir mindre besvärande och tänker allt mindre på det tills det inte längre är ett problem. För en mindre grupp tar det längre tid att vänja sig och ljudet kan ge upphov till oro och ångest som ökar besvären.

leva med tinnitus

Kan man lära sig leva med tinnitus?

Ja, TRT, Tinnitus Retraining Therapy, är en metod att omprogrammera upplevelsen av ljudet, den enda vedertagna behandlingsmetod som merparten av den vetenskapliga världen rekommenderar. Kognitiv beteendeterapi liknar TRT och lär patienten att leva med tinnitussymptomen och i kombination med vitt brusbehandling upplever 70-80% en lindring.

lindra tinnitus med tinearity