Lindra tinnitus med Tinearity-Old

Vad är tinnitus?

Tinnitus är ett symptom som innebär att man hör ljud som saknar en extern ljudkälla. Ljuden som personen uppfattar kan till exempel vara ringande, surrande, väsande, visslande och klickningar. De ljud som uppfattas skiljer sig från person till person och kan variera i styrka och intensitet. Tinnitus kan vara både ett tillfälligt och ett kroniskt tillstånd. I vissa fall kan tinnitus uppstå plötsligt men ibland kan symptomen komma smygande.  

Orsaker till tinnitus

 • Buller 
 • Stress och depression 
 • Felaktigt bett och käkmuskulatur 
 • Muskelspänningar 
 • Biverkningar av läkemedel 
 • Hörselnedsättning  
 • Olika sjukdomar 
 • Virusinfektioner 
 • Fysiska skador, till exempel öron-, nack- och skallskador 
 • Vaskulära tillstånd 

Det beräknas att cirka 10-15 procent av befolkningen har tinnitus. 2-3 procent av befolkningen har svår tinnitus, så svår att symptomen påverkar möjligheten att leva ett normalt liv. Många som är drabbade av tinnitus upplever sömnsvårigheter, oro, ångest, nedstämdhet, koncentrationsproblem och ljudöverkänslighet. Men många personer med tinnitus kan finna lugn, ro och balans och lära sig leva med symptomen.

Att behandla tinnitus

Tinnitus förekommer i alla åldrar men har de senaste åren börjat drabba allt fler yngre personer. Symptomen kan ofta bli bättre med tiden och det finns olika möjligheter att lindra och minska besvären.  

Tinnitus kan i dagsläget inte botas. Men det finns en rad olika metoder för att lindra tinnitus. Exempel på några av dessa metoder är  

 • KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Thearpy). Syftet är att förändra det egna förhållningssättet och inställningen till tinnitusljudet så att ljudet känns mindre besvärande eller inte besvärande över huvud taget.  
 • TRT (Tinnitus Retraining Therapy) syftar till att förmå hjärnan att reagera mindre negativt på tinnitusljudet, till exempel genom att använda vitt brus.  
 • Ljudmaskering innebär att man lyssnar på olika typer av ljud som avleder uppmärksamheten från det egna tinnitusljudet.
 • Terapi i samarbete med psykolog som syftar till att bearbeta stress och depression. 
 • Fysioterapi, smärtlindring och bett fysiologisk behandling. 

Informationen ovan är hämtad från bland annat Hörselskadades Riksorganisation i Sverige, American Tinnitus Association och British Tinnitus Association.

behandla tinnitus vart som helst

MedTech-klassificerad

Vi vill erbjuda personer som har tinnitus en trygg, säker och exklusiv produkt och som är baserad på en vetenskapligt beprövad metod. Tinearity kommer därför att genomgå omfattande tester och granskningar samt utvecklas enligt de regulatoriska medicintekniska krav som krävs för att CE-märka en produkt i klass lla.

Medtech-klassning handlar om mängden tester, kvalitetssäkring och granskningar som både utvecklingsteamet och produkten utsätts för. Genom att objektivt bedöma klassningen med både interna och externa resurser har vi kommit fram till att Tinearity ska ha IIa. Jag är stolt över seriositeten i processen och teamets integritet!

Arash Golshenas, CTO Duearity AB

Etablerad metod

Att behandla och lindra tinnitus med vitt brus är en metod som funnits sedan mitten av 1990-talet och numera används den i stor utsträckning som en del i TRT (Tinnitus Retraining Therapy). Vitt brus botar inte tinnitus, utan skapar för många lindring i en svår vardag. Enligt de många studier som är genomförda uppfattar merparten av dem som lyssnar på vitt brus en lindrande effekt på både kort och lång sikt.

behandla tinnitus med hjälp av en etablerad metod

Undvik irritation 

Många av oss använder redan öronproppar för musik och telefonsamtal. Efter en tid kan man märka att detta blir smärtsamt då det lätt blir irritation i hörselgången. Utöver detta finns det många tillfällen man gärna har fri hörsel för att uppfatta vad som händer omkring en. Med Tinearity blockerar du inte hörselgången och undviker på så sätt irritation eller ljudblockering. Du kan även använda Tinearity samtidigt som du pratar i telefon eller lyssnar på musik.

bekväm behandling av tinnitus

Känn dig fri

Vi erbjuder ett hjälpmedel som är flexibelt att användas för många av dem som lider eller besväras av tinnitus och som vill behandla eller lindra symptomen med hjälp av vitt brus.

 

Med flexibilitet menar vi att man ska kunna använda Tinearity obehindrat i alla vardagssituationer utan att det stör vare sig dig eller andra. Tinearity kan användas obemärkt i allehanda situationer, exempelvis på arbetet, träningen, i sömnen, i duschen och på möten. Med Tinearity är man helt enkelt fri att välja. 

känn dig fri

Behandla tinnitus på dina villkor

Oavsett om du sover eller är på kontoret kan du använda Tinearity på dina villkor. Då vi använder oss av bone conduction teknologi är hörselgången alltid fri och du hör ljud från omgivningen samtidigt som du inte riskerar irritation i hörselgången. Att kunna använda Tinearity under längre perioder utan påfrestning är den stora fördelen jämfört med många andra produkter där man blockerar hörselgången. 

behandla tinnitus medans du sover

Medlem British Tinnitus Association

Duearity är sedan 2020 företagsmedlem i British Tinnitus Association. BTA granskar samtliga företag innan de godkänns som medlemmar. Vi är mycket glada för att vi blev godkända och ser fram emot ett bra samarbete med BTA då de är en mycket trovärdig organisation som gör ett otroligt bra  jobb för dem i Storbritannien som besväras av tinnitus.

BTA är en oberoende organisation och är den främsta källan till stöd och information för personer med tinnitus i Storbritannien. Läs mer:

www.tinnitus.org/uk

 

medlem i british tinnitus association