Vanliga frågor

Att använda Tinearity

Skillnaden är att Tinearity är liten och använder bone conduction technology. Det innebär att det vita eller rosa bruset förs in i örat via skallbenet. Detta innebär i sin tur att örongången är fri och att man kan behandla och lindra när man är på arbetet, på fritiden och under sömn.

När man genomgår TRT-behandling rekommenderas att man behandlar sin symptom med vitt brus 6–8 timmar per dag i 6–24 månader.

När man genomgår TRT-behandling rekommenderas att man behandlar sin symptom med vitt brus 6–8 timmar per dygn. Batteritiden är minst 8 timmar, därefter måste enheterna laddas.

Du kan använda Tinearity i minst 8 timmar innan batterierna måste laddas. Ljudelementen som sitter bakom öronen laddas genom att placera dessa på en laddplatta som medföljer när man köper Tinearity. Batteriernas livslängd uppgår till mer än två år.

Plåstret som håller enheterna på plats bakom öronen är medtechklassade och dermatologiskt testade. Det kan inte uteslutas att vissa personer kan få utslag eller någon form av besvär.

Nej, Tinearity kan användas såväl inom ramen för en TRT-behandling som självlindring.

Nej, enheterna som skickar vitt brus via skallbenet sätts fast med endagsplåster på huden bakom öronen.

Ja, enheterna som placeras på huden bakom öronen är små och tester visar att det går att sova med dem.

Ja, enheterna som sänder vitt brus är små och placeras på huden bakom öronen. Detta innebär att öronkanalen är fri så det går att prata i telefon eller samtala med kollegor och delta i möten samtidigt som Tinearity används.

Tekniska frågor

Det finns en rad olika studier som visar att vitt brus kan bidra till att lindra symptomen.

Tinearity kommer att vara CE-märkt medtech klass lla. Detta innebär att Tinearity kommer att ha genomgått en rad olika tester samt granskats av en oberoende organisation, en så kallad Notified Body. Att CE-märka en medicinteknisk produkt innebär att den ska leva upp till hårda krav i enlighet med det så kallade MDR-direktivet.

All dokumentation från utvecklingen av Tinearity kommer att skickas till det svenska läkemedelsverket för granskning. När produkten är färdig och lanserad kan Läkemedelsverket när som helst komma att granska Tinearity, vår marknadsföring och bolaget som står bakom produkten.