Användartest av Tinearity

Få möjligheten att testa Tinearity

Duearity ska genomföra användartest av Tinearity. Syftet med testet är att verifiera att Tinearity är användarvänlig, det vill säga enkel att förstå och enkel att använda. Testet ska ligga till grund för en rapport som ska överlämnas till bolagets Notified Body i samband med att Tinearity CE-märks.

Duearity söker 25 personer som vill komma till bolagets lokaler för att under cirka en timme ta del av manualen, applicera ljudelementet på adaptern (endagsplåstret) samt applicera Tinearity bakom örat. Då Tinearity inte är CE-märkt är vi förhindrade att låta testpersonerna pröva ljudelementet med vitt brus.

 

tinnitus behandling med tinearity
tinnitus behandling